MOTS ENCREUATS

Després de la lectura del llibre, ara et toca demostrar que ets un bon aprenent de ciberpirata! T’atreveixes a completar aquests mots encreuats? 😉

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.
 

Questions

Across

 • 1. Comunicació escrita i simultània entre dues persones o més a través d'internet. Pot ser pública o privada.
 • 2. Prefix utilitzat en la comunitat d'internet per anomenar els conceptes relacionats amb les xarxes informàtiques (cibercultura, ciberespai, cibernauta, etc.). Té l'origen en el mot grec kibernao, que significa 'pilotar una nau'.
 • 3. Programa nociu, com el Capitagarfi.exe, amb aparença de programari legítim que permet l'accés a usuaris externs, a través d'una xarxa d'àrea local o d'Internet, amb la finalitat de recaptar informació o controlar remotament a la màquina amfitriona.
 • 4. Sistema de navegació global per satèl·lit que determina la posició d'una persona, d'un objecte, etc.
 • 5. Pictograma petit que representa arxius, carpetes, programes, etc., en un sistema operatiu.
 • 6. Acrònim que fa referència a un conjunt de programes dissenyats per gestionar i compartir recursos, i també per coordinar-ne totes les funcions. El sistema operatiu comença a treballar quan l'ordinador s'encén. Gestiona la memòria, els discs durs, la pantalla, el teclat, el ratolí, etc.
 • 7. De l'anglès random access memory ('memòria d'accés aleatori'). Tipus de memòria informàtica caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) i que permet a l'usuari d'accedir ràpidament a la informació. És de memòria volàtil: es perd quan s'apaga l'alimentació de l'ordinador. També s'anomena memòria principal o memòria externa. Com més memòria RAM tingui un ordinador, més bé anirà.
 • 8. Sistema de comunicació sense fils que permet la interconnexió d'uns quants dispositius electrònics.
 • 9. Dígit del sistema de numeració binari. En un sistema binari, tan sols s'utilitzen dos dígits, el 0 (tancat) i l'1 (obert). Unitat mínima d'informació emprada en informàtica, permet de representar dos valors qualssevol: veritable o fals, blanc o negre, nord o sud, etc. S'obté assignant el 0 a un valor i l'1 a l'altre.
 • 10. Cadena de text precedida per un coixinet que permet d'etiquetar un missatge: l'objectiu últim és de facilitar l'accés i la identificació de tots els missatges que tractin d'un mateix tema. S'utilitza en serveis web com Twitter, Facebook i Instagram. A Twitter, les etiquetes que irrompen amb més força es consideren trending topic ('tema del moment').

Down

 • 11. Part d'un programa que permet el flux d'informació entre l'usuari i l'aplicació. També permet la connexió entre equips informàtics o de telecomunicacions de diferents funcions o característiques.
 • 12. En anglès, hardware. Conjunt de les parts tangibles d'un ordinador: components elèctrics, electromecànics i mecànics, cables, caixes, perifèrics diversos i qualsevol altre element físic. Per contra, el suport lògic és intangible i s'anomena programari.
 • 13. Sol tenir mala premsa i ser titllat de delinqüent, però és un apassionat de la informàtica i en té molts coneixements. Apareix normalment vinculat a les comunitats de fonts obertes i de programari lliure, com també a l'ètica pirata, basada en la consciència social, la lluita pel bé comú i l'accés lliure al coneixement i a la cultura.
 • 14. Mòbil especial que tenen alguns membres de la Resistència Pirata.
 • 15. En anglès, software. Suport lògic d'una computadora digital; comprèn el conjunt de components lògics que fan possible la realització de tasques específiques, en contraposició al conjunt de components físics, anomenat maquinari.
 • 16. Gran xarxa descentralitzada d'ordinadors, d'abast mundial i d'accés públic, que proporciona un conjunt de serveis de comunicació, entre els quals la World Wide Web i el correu electrònic. Els orígens d'internet es remunten al 1969, quan es va establir la primera connexió entre ordinadors, coneguda per Arpanet: entre tres universitats de Califòrnia i una d'Utah, als Estats Units d'Amèrica.
 • 17. Sistema operatiu que utilitza el nucli Linux. Com que és fàcil d'usar, és destinat a l'usuari mitjà. Igual que uns altres sistemes GNU/Linux, es compon de múltiples programes, i es distribueix normalment sota llicència lliure i de codi obert.
 • 18. Protocol principal de comunicacions a través d'internet. L'adreça IP permet d'identificar inequívocament els dispositius (habitualment, ordinadors) dins d'una xarxa i que es connectin entre si.

Top Times

 • No Times Recorded Yet
Compárteo nas redes sociais! / Comparteix-ho a les xarxes socials!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


*